Όροι & Προϋποθέσεις

Αρχική
Όροι & Προϋποθέσεις
 1. Η ηλεκτρονική σελίδα μας παρέχει τις υπηρεσίες στους επισκέπτες / μέλη / πελάτες μας με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Ευθύνη του χρήστη
2. Όσον αφορά στη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται ότι είναι άνω των 18 ετών, καθώς και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους για λογαριασμό του.

 1. Ο χρήστης υποχρεούται και αναλαμβάνει την ευθύνη να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης. Η οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς ικανούς να προκαλέσουν προβλήματα λειτουργίας στην παροχή των υπηρεσιών του είναι απαγορευμένη.
 2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, να διακόψει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο τους, ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά την απόλυτη κρίση της.
 3. Η ηλεκτρονική σελίδα μας  παρέχει στους ήδη υπάρχοντες πελάτες μας  καθώς και σε υποψήφιους πελάτες την  δυνατότητα να δουν φωτογραφίες από τα προϊόντα μας και την περαιτέρω επικοινωνία με την εταιρία.
 4. Προσπαθούμε η σελίδα μας να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτήν. Εντούτοις, η εταιρία μας δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη.
 1. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο. Εφαρμοστέος Νόμος – Διαφωνίες Οι επισκέπτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος  ή με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια.
 2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μη κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της καθώς συνιστά ευθύνη του Πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας.

Ακυρώσεις παραγγελιών
Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο εφ’ όσον μας καλέσετε τηλεφωνικά μέχρι το τέλος της ημέρας παραγγελίας

 1. Επιστροφή του πωληθέντος είδους μπορεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Κατόπιν, λανθασμένης εκ μέρους μας τύπου προϊόντος
 • Κατόπιν παραλαβής ελαττωματικού ή κακέκτυπου προϊόντος

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον επιθυμείτε την επιστροφή του προϊόντος, αυτή απαιτείται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 15 ημερών από την παραλαβή της. Η παραλαβή του επιστρεφόμενου είδους θα γίνει δεκτή από την εταιρεία μας, όταν πλέον των ανωτέρω, συντρέχουν και οι παρακάτω όροι:

 • Οι επιστροφές των χρημάτων σας γίνονται σε διάστημα 30 ημερών από την επιστροφή και παραλαβή από εμάς των προϊόντων.

Για την επιστροφή των χρημάτων σας πρέπει να μας δηλώσετε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η κατάθεση. Η χρέωση των εξόδων αποστολής επιβαρύνει τον αποστολέα. Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 23750 22219